NET4GAS Holdings, s.r.o.

NET4GAS Holdings, s.r.o. je jediným vlastníkem společnosti NET4GAS, s.r.o., která je výlučným provozovatelem přepravní plynárenské soustavy v České republice.

Kontakt:
NET4GAS Holdings, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8
140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 29135001


Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 202655, vedená u Městského soudu v Praze dne 5. prosince 2012.

 

 

Ochrana osobních údajů

Dne 25. května 2018 nabývá účinnosti Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation, GDPR), kterým Evropská unie vymezuje nová pravidla pro ochranu osobních údajů a zajištění jejich volného pohybu.

Společnost NET4GAS Holdings, s.r.o., přijala v souladu s příslušnými právními předpisy k ochraně osobních údajů adekvátní technická a organizační opatření proti jejich náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému sdělování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim.

V této sekci budeme průběžně aktualizovat "Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání" a také "Prohlášení o zpracování osobních údajů". Budete-li mít jakékoli dotazy nebo podněty, obraťte se, prosím, na společnost prostřednictvím emailu osobni.udaje.n4gh@net4gas.cz.

Ke stažení: